0
Το καλάθι είναι άδειο

 

Διότι κάνοντας ντουζ κινδυνεύουμε 100 φορές περισσό­τερο από το να πίναμε αυτές τις ποσότητες νερού.

αποτελεσματικά προφυλάσ­σουν από δερματοπάθειες, τριχόπτω­ση κ.α.

Με το ζεστό νερό ανοίγουν οι πόροι του σώματος και διεισδύουν σ' αυτό διάφορα τοξικά χημικά όπως το Ραδόνιο. Όλα αυτά προκαλούν πολλές και διάφορες ασθένειες.

filtro ntouz small article

Επιστήμονες πιστεύουν ότι δεχόμαστε πε­ρισσότερο χλώριο από ένα ντους, παρά από το να πιούμε το ίδιο το νερό σε μια μέρα. Για­τί, ρωτάνε χρειάζονται ένα φίλτρο νερού, αφού δεν πίνουν αυτό το νερό;
 
Η απάντηση έκπληξη εί­ναι ότι ένα άτομο απορροφά σε Βάθος περισ­σότερα μικρόβια από ένα μπάνιο, παρά αν πι­ει ίση ποσότητα νερού. Όταν κάποιος πιει το νερό, αυτό πηγαίνει κατ' ευθείαν στο πεπτικό σύστημα και τελικά απο­βάλλεται. Μερικά μέρη καταλήγουν στο αίμα.
 
Όταν κάνουμε ντους το ζεστό νερό ανοίγει τους πόρους του δέρματος. Το χλώριο, καθώς και άλλες βλαβερές προσμείξεις απορροφούνται δια μέ­σου του δέρματος (επιδερμική μεταφορά). Με τον ίδιο τρόπο, οι βλαβερές ουσίες απορροφού­νται μόνο παρακάμπτοντας το πεπτικό σύστη­μα. Υπάρχει πηγαίος κρίκος μεταξύ του χλωρί­ου και του καρκίνου, όπως έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό: "Δημόσια Υγεία", από τη γιατρό Χαλίνα Μπράουν, στην αμερικάνικη εφημερίδα της Δημόσιας Υγείας.
 
Ένας άλλος χώρος μεγάλου ενδιαφέροντος είναι η εισπνοή των αναθυμιάσεων. Φυσικά ο χώρος του ντους είναι ένας μικρός χώρος και το ζεστό νερό παράγει ατμούς, κάνοντας πο­λύ εύκολη την εισπνοή του χλωρίου, που είναι εκτός των άλλων, ένα αέριο. Το νερό επίσης γεννά το Radon αέριο. Πάνω και πέραν από όλες τις άλλες μελέτες για την υγεία, το φίλ­τρο για το ντουζ εί­ναι μια εκπληκτική επιπρόσθετη ομορ­φιά.
 
Οι γυναίκες ξο­δεύουν εκατομμύρια ετησίως, πάνω σε προϊ­όντα ενυδάτωσης δέρμα­τος και σε άλλα πράγματα για να καταπολεμήσουν την αφυδάτωση, όπως επίσης μαλακτικά, για να αποφύγουν να γίνουν τα μαλλιά τους εύθραυ­στα. Το φιλτρο νερου για το ντουζ, αντί να δουλεύει σαν καλλυντικό που καλύπτει τις κοκκινίλες και τα εκζέματα, θεραπεύει, χειρίζεται την κατά­σταση στην πηγή του προβλήματος, με φυσικό τρόπο, ούτως ώστε να αφαιρεθεί το χλώριο,το θειούχο υδρογόνο και άλλα χημικά από το νερό (τα χημικά ασκούν άσχημη επιρροή στα μαλλιά και στο τριχωτό δέρμα της κεφαλής). 
 
Η φυσική λιπαρότητα παραμένει στο τριχωτό της κεφαλής και η αφυδάτωση εξαφανίζεται.Περιπτώσεις εκζέματος δεν υφίστανται. Γυ­ναίκες που βάφουν τα μαλλιά τους, ανακάλυ­ψαν ότι το χρώμα παραμένει μοναδικά αυθε­ντικό και για πολύ περισσότερο καιρό, εξαιτίας της απομάκρυνσης του χλωρίου, που δρα ως οξειδωτικός παράγοντας για το χρώμα των μαλλιών.