0
Το καλάθι είναι άδειο

 

Water Psbwater Filtranerou Ozon5 Fit 119x110
Απαλλαγή από δυσοσμία
αναπνοής, σάπισμα δοντιών,
περιοδοντική φλεγμονή,
ούλα που ματώνουν.

Γεμίστε το φλιτζάνι με νερό και εμποτίστε το με αέριο. Επιμείνετε στον καθαρισμό των δοντιών με το ενεργο­ποιημένο νερό οξυγόνου για περίπου μια εβδομάδα, κατόπιν τα συμπτώμα­τα θα είναι σίγουρα ελεγχόμενα.κ

λεπτά


 
Water Psbwater Filtranerou Ozon1 Fit 57x138
Φτιάξτε καθαρό νερό από μόνοι σας και πιείτε το.
 
Θα χρειαστούν περίπου 5-1Ο λεπτά για να μετατραπεί το νερό βρύσης σε οζονισμένο νερό, που καλείται επί­σης ενεργοποιημένο νερό οξυγόνου. Μπορούμε να το βράσουμε και να φτιά­ξουμε τσάι, σούπες κ.α. Έχει γλυκιά γεύση και κάνει τα τρόφιμα εύγεστα.
 
λεπτά


Water Psbwater Filtranerou Ozon2 Fit 128x111
Πλύνετε το πρόσωπο, κάντε
λεύκανση, ξεφορτωθείτε
τα καλλυντικά σας.
 
Επιμείνετε στο πλύσιμο του προ­σώπου με οζονισμένο νερό που φτιά­ξατε από πριν μόνοι σας. Μετά από λί­γο καιρό, το πρόσωπο σας θα είναι πιο φωτεινό. Επιπλέον, μπορεί να ενεργο­ποιήσει τα κύτταρα, και να επιταχύνει το μεταβολισμό
 
10 λεπτά


 
Water Psbwater Filtranerou Ozon3 Fit 164x237
Μειώστε την ιδιαίτερη μυρωδιά στον καταψύκτη.
 
Πάντα αναπτύσσονται αναερόβιοι οργανισμοί και μικρόβια στο ψυγείο, όπως και αποκρουστικές μυρωδιές. Ψε­κάστε αέριο με τη γεννήτρια όζοντος στην κορυφή του ψυγείου εκεί που βά­ζετε τα αυγά. Μετά από την εργασία αυτή τα τρόφιμα θα είναι φρέσκα κα­θώς και η μυρωδιά δεν θα υπάρχει, επίσης θα επεκτείνει και την περίοδο εγγύησης των τροφίμων.
 
10 λεπτά


 
Water Psbwater Filtranerou Ozon4 Fit 178x185
Καθαρίστε την πιτυρίδα.
 
Πλύνετε τα μαλλιά με οζονισμένο νερό, το οποίο μπορεί να αφανίσει την πιτυρίδα και να σταματήσει την φαγού­ρα. Προσοχή: Η θερμοκρασία νερού δεν πρέπει να είναι υπερβολικά υψηλή, γιατί η ικανότητα του ενεργοποιημένου οξυγόνου που διαλύεται στο νερό μει­ώνεται με την αύξηση θερμοκρασίας νερού.
 
10 λεπτά


 
Water Psbwater Filtranerou Ozon5 Fit 145x115
Καθαρίστε τα γεωργικά
χημικά υπολείμματα στην
επιφάνεια των λαχανικών
και των φρούτων.
 
Βάλτε τα στο δοχείο μετά από το πλύσιμο, και βυθίστε τα. Κατόπιν βάλ­τε τον πλαστικό σωλήνα και η φυσαλί­δα θα κουνηθεί μέσα στο νερό. Μετά από την εργασία αυτή, τα λαχανικά και τα φρούτα θα είναι χρωματιστά, και τα γεωργικά χημικά υπολείμματα θα εξου­δετερωθούν.
 
10 λεπτά


 
Water Psbwater Filtranerou Ozon6 Fit 141x142
Εξουδετερώστε τα υπολείμματα αντιβιοτικών
και των ορμονών στο κοτόπουλο και στο κρέας.
 
Καθαρίστε την επιφάνεια του κρέ­ατος, κοτόπουλου κλπ. Βάλτε τον πλα­στικό σωλήνα και η φυσαλίδα θα κου­νηθεί μέσα στο νερό. Μετά από την ερ­γασία αυτή μπορούμε να δούμε αύξη­ση των αεροφυσαλίδων η οποία είναι πρόσθετη στην πραγματικότητα. Η ορ­μονική ουσία έχει μια χημική γεύση.
 
10-15 λεπτά