0
Το καλάθι είναι άδειο

  

Τι είναι το ΟΖΟΝ;

  

Το όζον (Ο3) είναι ένα ασταθές και ιδιαίτερα αντι­δραστικό αλλότροπο του οξυγόνου, που δημιουργεί­ται όταν τα μόρια οξυγόνου (Ο2) χωρίζονται από υπε­ριώδη ακτινοβολία ή από ηλεκτρική εκφόρτιση.

Το όζον είναι ιδιαίτερα επιθετικό οξειδωτικό, που έρχεται δεύ­τερο μόνο στο φθόριο στην ικανότητα αμέσου αντι­δράσεως.

Λόγω της ασταθής φύσης του μορίου του όζοντος, το όζον γρήγορα διαχωρίζεται σε οξυγόνο, επομένως δεν μπορεί να αποθηκευτεί ή να μεταφερ­θεί. Θα πρέπει να δημιουργηθεί στο σημείο χρήσης του, με μια κατάλληλη γεννήτρια όζοντος.

   

Τι είναι το ΟΖΟΝ;